Viktigt

Samtliga kommunala grundskolor använder Unikum för kunskapsuppföljning (omdömen) och som primär kontaktyta med vårdnadshavare, så det är väldigt viktigt att både elev och vårdnadshavare regelbundet loggar in i Unikum.

I appen Unikum familj kan vårdnadshavare via sin mobil få push-notiser när något nytt publiceras i Unikum.

Följ de gula knapparna nedan för att skaffa användaruppgifter, logga in eller läsa manualer.