Kontakt

Besöksadress: Stenbackavägen 10, 374 53 Asarum

Postadress: Karlshamns kommun, Utbildningsförvaltningen, Stenbackaskolan, 374 81 Karlshamn

Kontakt: stenbackaskolan@utb.karlshamn.se,

Personalmejl: rnamn.efternamn@utb.karlshamn.se

Lista med telefonnummer till personal på Stenbackaskolan

Rektor grundskola Annelie Thelander Eriksson: 0454-30 74 11

T.F Rektor grundskola Elinor Leijon: 0454-574518, 0723899075

T.F Biträdande rektor Malin Håkansson 0454-307414, 0733576303

Expedition: 0454 – 30 74 10, administratör Christina Borgström

Sjukanmälan: Görs via Dexter innan 08.00.

OBS! Sjukanmälan görs varje dag av vårdnadshavare!

Kök: 0454 – 30 74 23

Specialpedagog grundskolan: Malin Håkansson 0454-30 74 14

Studie- och yrkesvägledning: Lotta Magnusson 0454-30 74 16, sms-kontakt: 0733-57 63 70

Skolsköterska: Anni Söderdahl Hansen 0454- 30 74 49

Skolläkare: Inga Johansson - Tider bokas via skolsköterska.

Skolkurator: Alisa Agelius 0454 – 30 74 48

Datatekniker: 0454-811 37

IKT-pedagog: Åsa Olofsson 0454-57 44 27