7d


Mentorer

Maha Othman (Ma) maha.othman@utb.karlshamn.se

Sandra Färm (Fä) sandra.farm@utb.karlshamn.se